政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
Vladimír Špidla

Kdo hájí zájmy pracujících a kdo mlčí?

Vladimír Špidla 47%

button ElectionsMeter.com

V Evropském parlamentu roste opozice k direktivě o možnosti vyjednat 65-hodinovou pracovní dobu, která by znamenala ústup od zájmy pracujících chránícího kolektivního vyjednávání a 48-hodinového pracovního týdnu, směrem k vydírání zaměstnanců zaměstnavateli (vinou nerovnosti sil v individuálním vyjednávání) a k nekonečné pracovní době. Evropští levicoví poslanci se mobilizují proti této direktivě, proti níž se v konkrétním případě vyslovil i evropský soudní tribunál. Co dělají čeští poslanci? Dokazují, že si zaslouží důvěru svých voličů? Co dělají čeští pracující, mobilizují se, jako v jiných zemích, proti útoku na výdobytky dělnického hnutí za posledních 150 lt? Nebo je nám vše jedno a těšíme se, až si zase na "zkorumpované politiky" od plic zanadáváme v hospodě?

 

by Darina Martykánová

Original source Blisty


a3 -
标示no spam

ElectionsMeter 不对评论的内容负责。请您参考发表该评论的用户和作者。任何在ElectionsMeter 发布的评论都有包含原始的作者名字。用户必须遵守关于著作权限的相关规定。请您参阅我们网站上公布的相关政策。

 
load menu