政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
Situació política a Andorra

Política fiscal

Situació política a Andorra, satisfet 50%

Que es poden crear impostos i augmentar la pressió fiscal sense crear riquesa és una evidència que trobem a Andorra i que penso que és una mala decisió. En un context de crisi i recessió com l’actual, els esforços dels qui governen haurien d’estar centrats a generar més riquesa, a recuperar poder adquisitiu per als ciutadans, a estimular el consum intern, a ajudar el teixit empresarial descarregant-lo d’impostos perquè puguin ser més competitius; en definitiva, a millorar el PIB del país. L’any 1961 un demòcrata de veritat com John F. Kennedy va dir que volia reduir els impostos per estimular l’economia. El seu objectiu era abaixar els impostos per elevar la despesa en consum, expandir la demanda, augmentar la producció i com a conseqüència augmentar les contractacions. I és que la millor manera d’augmentar la demanda de béns i serveis en una recessió és que la gent es pugui quedar amb una gran part dels seus diners, i no incrementant la pressió fiscal efectiva sobre la població, que el que acaba provocant és una reducció de la renda disponible per al consum. Una baixada dels tipus impositius estimula la producci&oac. te; i la renda suficientment perquè els ingressos fiscals augmentin per la via indirecta i compensin la reducció.

 

Llegir més: Jordi Gallardo (09/02/2013)


cici -
标示no spam

ElectionsMeter 不对评论的内容负责。请您参考发表该评论的用户和作者。任何在ElectionsMeter 发布的评论都有包含原始的作者名字。用户必须遵守关于著作权限的相关规定。请您参阅我们网站上公布的相关政策。

 
load menu