政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
Det Radikale Venstre

Resolutionsforslag: Det Radikale Venstre skal gå forrest med

Det Radikale Venstre 41%

button ElectionsMeter.com

 

Det Radikale Venstre går ind for fuld åbenhed omkring partistøtte. Derfor vil partiet selv gå forrest og offentliggøre alle navne og beløbsstørrelser på donationer der overstiger 5.000 kr.

 

Desuden går Det Radikale Venstre ind for at foreninger der som sit primære formål har at udbetale støtte til politiske partier eller kandidater, skal underlægges samme krav om åbenhed.

 

Begrundelse

Europarådet har kraftigt kritiseret de uigennemsigtige pengestrømme i dansk politik og rangeret Danmark på linje med Albanien. Det bør vi tage alvorligt.
Men hvis vi ønsker fuld åbenhed om partistøtten, bliver vi nødt til selv at sætte et eksempel. Lige nu offentliggør vi kun navnene på donorer som har støttet med mere end 20.000 kr., og vi offentliggør ikke beløbets eksakte størrelse. Det bør vi lave om på som første skridt. Af praktiske grunde er der dog i resolutionen opretholdt en bagatelgrænse på 5.000 kr.

 

Det har i øvrigt vist sig at det er almindelig praksis at sløre politisk støtte ved at danne foreninger til formålet – foreninger som kan holde bidragyderne til foreningen anonyme i forhold til offentligheden. Denne sløringspraksis vil vi forhindre ved at stille samme krav til foreningerne.

 

Bo Nissen Knudsen

 

 

17-08-2010

Kilde: www.radikale.net

22.01.2011


Kira -
标示no spam

ElectionsMeter 不对评论的内容负责。请您参考发表该评论的用户和作者。任何在ElectionsMeter 发布的评论都有包含原始的作者名字。用户必须遵守关于著作权限的相关规定。请您参阅我们网站上公布的相关政策。

 
load menu