政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
Demòcrates per Andorra

Diego Vieira és elegit president de la Secció Jove de...

Demòcrates per Andorra 50%

Diego Vieira és elegit president de la Secció Jove de Demòcrates per Andorra... Demòcrates per Andorra

 

La Secció Jove de Demòcrates per Andorra ha elegit Diego Vieira com a president. A més, també s’ha designat Elio Da Silva com a secretari de la secció. Aquest equip serà l’encarregat de dinamitzar la secció durant els pròxims dos anys.

 

L’objectiu de la nova presidència és “engrescar els joves en política” i canalitzar les seves inquietuds per tal que encara formin més part de l’agenda dels càrrecs públics del país. “No només volem donar a conèixer els problemes dels joves, també la nost. a visió de tots els temes que afecten el país”, ha comentat Vieira.

 

Llegir més: ad Nykom com (24/12/2012)


Danda77 -
标示no spam

ElectionsMeter 不对评论的内容负责。请您参考发表该评论的用户和作者。任何在ElectionsMeter 发布的评论都有包含原始的作者名字。用户必须遵守关于著作权限的相关规定。请您参阅我们网站上公布的相关政策。

 
load menu