政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
Bariša Čolak

Bariša Čolak: Sud BiH i dalje ključan za ratne zločine

Bariša Čolak 40%

 

SARAJEVO - Bariša Čolak, ministar pravde BiH, kaže da se Nacrtom zakona o sudovima BiH ne smanjuju nadležnosti Državnog suda, osobito kada su u pitanju krivična djela genocida i ratnih zločina.

 

Ministar Čolak pozdravlja praksu što se u posljednje vrijeme razvila između Tužilaštva i Suda BiH, kojom se veći broj predmeta ratnog zločina ocijenjenih kao manje složeni – u odnosu na jako složene, koje treba procesuirati na državnom nivou – ustupa kantonalnim i okružnim sudovima i sudu u Brčko Distriktu, javio je danas BIRN-Justice Report.
 
Ova praksa, prema Čolaku, rasterećuje Sud BiH i vodi bržem rješavanju tih predmeta.
 
“Nacrt zakona o sudovima BiH ni u kom slučaju ne dira u bilo kakvu nadležnost Državnog suda, posebice kada su u pitanju ratni zločini. Strategija prepoznaje Sud BiH kao ključnog nositelja aktivnosti na rješavanju predmeta ratnog zločina zbog izgrađenih kapaciteta tog suda u odnosu na druge sudove”, kaže Čolak, napominjući da se ne radi o nacrtu, već više kao “draftu”, zakona kojim se predviđa osnivanje novog apelacionog suda BiH.

...

 


amalia -
标示no spam

ElectionsMeter 不对评论的内容负责。请您参考发表该评论的用户和作者。任何在ElectionsMeter 发布的评论都有包含原始的作者名字。用户必须遵守关于著作权限的相关规定。请您参阅我们网站上公布的相关政策。

 
load menu