政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
left right close

Lode Vereeck

> 比利时 > 政治家 > Open Vld > Lode Vereeck
Lode Vereeck 准备好您的意见,支持和表决。网上投票!
Open Vld
 
照片 Lode Vereeck

Lode Vereeck - 支持

Een Belgisch econoom en politicus, eerst voor Open Vld. | A Belgian economist and politician.
 NO! Lode Vereeck

Lode Vereeck - 反对

Klik, als u niet ondersteunen Lode Vereeck. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Lode Vereeck. Say why.

网上选举结果的 "Lode Vereeck" 图中。

graph
NLD: Lode Vereeck (Deurne, 23 januari 1965) is een Belgische econoom en politicus. Sinds midden 2009 zetelt hij in het Vlaams Parlement, eerst voor LDD, sinds 2014 voor Open Vld. Politieke loopbaan Van 1999 tot 2000 werkte Lode Vereeck als adjunct-kabinetschef voor kmo-beleid bij minister Jaak Gabriëls, waar hij verantwoordelijk was voor de sociale zekerheid van zelfstandigen en de administratieve vereenvoudiging. In die periode werd de drastische verkorting van de startersprocedures uitgewerkt. Van 2001 tot 2004 was hij door de Vlaamse regering aangesteld als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL), een uniek grensoverschrijdende samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht. Eind 2008 besliste Lode Vereeck om in de ...
支持33反对   Naar mijn mening Lode Vereeck is heel goed politicus. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), positive
支持33反对   Ik ga niet akkoord Lode Vereeck is een slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), negative
当前访问人数
支持 Lode Vereeck

Toekomst Lode Vereeck hoogst onduidelijk


BRUSSEL - LDD-fractieleider Lode Vereeck lijkt zijn bruggen naar de N-VA te hebben opgeblazen. Vervelend, op een moment dat hij op zijn minst plaatselijk met die partij wilde samenwerken. 'Mijn rug is een vogelenpikbord. Ik schrik van niks meer. Maar nu val ik echt uit de lucht.' LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker heeft echt geen weet van de gesprekken die Lode Vereeck heeft gevoerd met N-VA'ers Bart De Wever, Kris van Dijck en Rik Kriekels. Over de draagwijdte van de gesprekken bestaat op zijn zachtst gezegd verwarring. De N-VA had min of meer de stellige indruk dat Vereeck een ...


Rob Van de Velde (LDD) valt partijvoorzitter Vereeck aan ...


...via Twitter Belga -Gewezen Kamerlid Rob Van de Velde (Lijst Dedecker) haalt in een boodschap op netwerksite Twitter fel uit naar zijn partijvoorzitter Lode Vereeck. "Een beetje voorzitter zou afstand nemen van stunt Verstrepen en uitspraak JMDD (Jean-Marie Dedecker, nvdr) vermogensaangifte. Vereeck niet. So far geloofwaardigheid", zo twitterde Van de Velde afgelopen weekend. De 'stunt' van Verstrepen is een verwijzing naar de foto die Vlaams parlementslid Verstrepen vorige week verspreidde en waarop te zien is hoe de snelheidsmeter op zijn dashboard 190 kilometer per uur aanwijst. ...


Lode Vereeck vervangt Jean-Marie Dedecker als voorzitter LDD


Het partijbestuur van LDD heeft vanmiddag Vlaams fractieleider Lode Vereeck aangeduid als nieuwe partijvoorzitter. Vereeck krijgt de leiding van een dagelijks bestuur dat meteen de opdracht krijgt een inhoudelijk congres voor te bereiden dat plaatsvindt in het najaar en waarop de partij haar programma terug scherp moet stellen in de veranderde politieke omgeving. Ook een nieuwe naam van de partij ligt op tafel. Na de verkiezingsnederlaag van 13 juni verkoos Jean-Marie Dedecker om een stap opzij te zetten. Een negenkoppig comité onder leiding van de Oost-Vlaamse LDD-voorzitter Steven ...


[TOP 4]

> Lode Vereeck > 信息
 
lode vereeck econoom, wetenschapseconomie lode vereeck, pr vereeck verkiezing 2012, lode vereeck geboorteplaats deurne 和其他...
load menu