政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
left right close

Gwendolyn Rutten

> 比利时 > 政治家 > Open Vld > Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten 准备好您的意见,支持和表决。网上投票!
Open Vld
 
照片 Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - 支持

Een Belgische politica, voorzitter van de Open Vld. | A Belgian politician, the current leader of the Flemish liberal party.
 NO! Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - 反对

Klik, als u niet ondersteunen Gwendolyn Rutten. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Gwendolyn Rutten. Say why.

网上选举结果的 "Gwendolyn Rutten" 图中。

graph
NLD: Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (Hasselt, 26 juni 1975) is een Belgische politica voor Open Vld. Sinds 8 december 2012 is ze voorzitter van de partij. Gwendolyn Rutten studeerde Rechten en Internationale Politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was van 2002 tot 2004 stafmedewerkster van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Hierop aansluitend ging ze aan de slag voor de Europese instellingen, waar ze administrateur was voor de Europese Toezichthouder voor de Bescherming van Persoonsgegevens (EDPS). Deze functie oefende ze uit tot 2005. Toen werd ze kabinetschef Algemeen Beleid, eerst voor viceminister-president Fientje Moerman (2005 - '07), nadien voor minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke ordening ...
支持33反对   Vanuit mijn oogpunt, Gwendolyn Rutten is een vrij goede politicus. Ik steun hem / haar!, positive
支持33反对   Ik ben tegen Gwendolyn Rutten! Ik ben het oneens met zijn politieke opvattingen. Ik wil dat hij uit de politiek!, negative
当前访问人数
支持 Gwendolyn Rutten

Rutten wil reorganisatie Vlaamse overheid


De volgende Vlaamse regering moet de Vlaamse overheid anders organiseren, meent Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Ze pleit ervoor het aantal instellingen en het kluwen aan vergunningen te vereenvoudigen. Dat heeft ze verklaard in De Zevende Dag. Ze pikte daarmee in op de oproep van Vlaams minister-president Kris Peeters voor ‘respect voor de ondernemers’. Peeters somde dit weekend in De Tijd maatregelen van de federale regering op, zoals over de bedrijfswagens en de liquidatiebonus, die volgens hem maken dat ondernemers zich onheus behandeld voelen. Rutten bevestigt ...


[TOP 4]

> Gwendolyn Rutten > 信息
 
load menu