政治家和选举,投票自由和积极参与民主,为改变而投票全民投票在线
left right close

Bogdan Borusewicz

> 波兰 > 政治家 > Platforma Obywatelska > Bogdan Borusewicz
Bogdan Borusewicz 准备好您的意见,支持和表决。网上投票!
PO
 
照片 Bogdan Borusewicz

Bogdan Borusewicz - 支持

Polski polityk. Marszałek Senatu od 2005. | The Speaker in the Polish Senate since 2005.
 NO! Bogdan Borusewicz

Bogdan Borusewicz - 反对

Kliknij, jeśli nie poparcie Bogdan Borusewicz. Powiedzieć, dlaczego. | Click, if you do not support Bogdan Borusewicz. Say why.

网上选举结果的 "Bogdan Borusewicz" 图中。

graph
> Bogdan Borusewicz >

论点

[+] 添加

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z wizytą w Podlaskiem


Oficjalną wizytę w regionie marszałek rozpoczął w poniedziałek od zwiedzania monasteru Najświętszej Marii Panny w Supraślu. W asyście prawosławnego arcybiskupa Jakuba, prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i marszałka województwa Jarosława Dworzańskiego złożył również kwiaty w krypcie, w której spoczywa abp. Miron Chodakowski. ... Cały tekst: bialystok.gazeta.pl 2013-03-08 
load menu